Voor- en naschoolse opvang

Op school is er elke morgen betaalde opvang van 7.15u tot 8.15u. Vanaf 8.15u is de opvang gratis. ’s Avonds begint de opvang om 16.00u (op vrijdag om 15.30u) en eindigt om 18.00u stipt. Op woensdagnamiddag is er geen opvang. Indien je kind later dan het einduur afgehaald wordt, betaal je per gezin en per begonnen half uur 10 euro cash aan de opvangverantwoordelijke.

Voor de morgen- en avondopvang betaal je 1,20 euro per begonnen half uur per kind. Van 8.00u tot 8.15u betaal je 0,60 euro ongeacht het aankomstuur. We werken met een scanner en een unieke code per kind om het einduur vast te leggen.

Maandelijks ontvang je via de boekentas een factuur voor de gepresteerde beurten.


Praktisch