Freinetschool De Pit - Overstraat 37 (met ingang via de Veemarkt), 3290 Diest - Tel. 013/31.16.87 - Gsm 0494/68.09.68 - coordinator@freinetschooldepit.be - fax 013/78.14.61

>>> Lagere school: 2005: 1 plaats <<<
wegwijs > veelgestelde vragen (frequently asked questions)
1. Wie was Célestin Freinet?
2. Freinet leefde een eeuw geleden. Zijn zijn ideeën of opvoedingsmodellen vandaag de dag dan niet achterhaald?
3. Welk zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze school?
4. Welke freinettechnieken passen we nu al toe in deze school?
5. Welke strekking heeft onze freinetschool?
6. Is freinetonderwijs netgebonden?
7. Waarom werken wij in onze school met graadklassen?
8. Is deze school een school voor kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen? Is ze voor elk kind geschikt?
9. Mogen kinderen op onze school alles? Leidt de freinetpedagogie dan niet tot structuurloze kinderen?
10. Freinetkinderen worden getraind in assertiviteit. Leidt dat niet tot agressiviteit? En wat met verlegen kinderen?
11. Hoe wordt er in onze school omgegaan met conflicten?
12. Wat als afspraken bewust worden overtreden? Zijn er sancties en hoe worden die bepaald?
13. Gaan kinderen zich niet eenzijdig ontwikkelen als ze alleen doen wat ze interessant vinden?
14. Als mijn kind op eigen tempo en zelfstandig mag werken, beheerst het dan wel alle vereiste leerstof die de leerplannen voorschrijven?
      Komt alle leerstof die de leerplannen voorschrijven wel spontaan uit de kinderen?
15. Vraagt een freinetschool niet teveel van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van mijn kind?
16. Hoe denkt men in onze school over wedijveren?
17. Welke toegevoegde waarde geeft het freinetonderwijs op het niveau van de kleuterklas?
18. Krijgen kinderen in onze school huiswerk?
19. Wordt er getoetst in deze school en hoe worden de vorderingen van de kinderen aan de ouders bekendgemaakt?
20. Hoe worden kinderen met leermoeilijkheden opgevolgd?
21. Hoe zit het met zittenblijven of blijven kinderen in een freinetschool nooit zitten?
22. Hoe worden kinderen met een hoog tempo opgevangen?
23. Is freinetonderwijs enkel beperkt tot het basisonderwijs?
24. Ondervinden kinderen geen moeilijkheden bij de overgang naar het secundair onderwijs en hoe worden ze voorbereid op de overgang?
25. Hoe zit het met de betrokkenheid van de ouders en wat houdt ouderparticipatie in?Met dank aan Nele Kums van Freinetschool 'op stelten' !