INSCHRIJVINGEN


Hoe schrijf ik mijn kind in?
Elk kind is welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen. Een school leer je kennen door op bezoek te gaan en te kijken en voelen wat er leeft. Daarom nodigen wij ouders graag uit voor een gesprek met rondleiding door de school. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur.

Wenst u graag vrijblijvend een kennismakingsgesprek en een rondleiding dan kunt u hiervoor steeds een afspraak maken via coordinator@freinetschooldepit.be. Een lijst met mogelijke data zal u teruggemaild worden.

Zodra je als ouder een school gevonden hebt waar je je goed bij voelt, is het belangrijk dat je kind op tijd ingeschreven wordt. Want om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen aanbieden, geldt in onze klassen een maximumcapaciteit en kunnen onze klasjes dus snel vol zitten.

In onze school beperken wij het aantal kleuters tot 22 per geboortejaar. In de lagere school zitten 22 leerlingen in een klas. Zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is, kunnen wij nieuwe leerlingen inschrijven, in volgorde van aanmelding. Wanneer de klasjes vol zitten moeten wij een inschrijvingsstop instellen.

Wanneer mag je kleuter voor het eerst naar school?
Kleuters mogen vanaf tweeënhalf jaar naar de kleuterschool. Om een rustige instap en een optimaal onthaal van de kleuters te kunnen garanderen, heeft de wetgever vaste instapdagen vastgelegd.

Er zijn zeven instapmomenten voorzien waarop kleuters, ouder dan tweeënhalf jaar en jonger dan drie jaar, toegelaten worden:

• De eerste schooldag na de zomervakantie

• De eerste schooldag na de herfstvakantie

• De eerste schooldag na de kerstvakantie

• 1 februari

• De eerste schooldag na de krokusvakantie

• De eerste schooldag na de paasvakantie

• De eerste maandag na het Hemelvaartweekend

Nadat je kleuter tweeënhalf jaar geworden is, kan hij of zij dus instappen op de eerstvolgende instapdag. Samen met de andere basisscholen uit onze Scholengroep hebben wij een website ontwikkeld waar je op basis van de geboortedatum van je kind kan berekenen wanneer je kind echt naar school kan. Je kan hiervoor terecht op www.adite.be/instappen

De inschrijving praktisch
Kinderen van geboortejaar 2017 (en vanzelfsprekend ook 2016,2015,2014,….) zullen dit schooljaar 2018-2019 ingeschreven worden.

Bij de inschrijving zullen we je vragen naar een officieel document waarmee je je kind kan identificeren. Wij vragen je daarom de Kids-ID van je kind of een document van gezinssamenstelling mee te brengen bij de inschrijving. Dat document kan je verkrijgen op het gemeentehuis.

Uiteraard verwachten we dat ouders akkoord gaan met de afspraken in deze schoolgids, met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Pas na de verklaring dat je hiermee akkoord gaat, is de inschrijving definitief. Dit akkoord wordt jaarlijks hernieuwd bij het begin van het schooljaar. Wanneer je kind eenmaal is ingeschreven, blijft de inschrijving geldig voor alle leerjaren in de basisschool.

Afspraken voor het schooljaar 2018-2019

Van maandag 25 maart 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019 hebben de ouders waarvan reeds kinderen in onze school zijn ingeschreven voorrang om hun andere kinderen (broers en zussen en kinderen van dezelfde leefentiteit) aan te melden voor inschrijving in de loop van het volgende schooljaar.

Van zaterdag 27 april 2019 (9u) tot en met vrijdag 10 mei 2019 geldt de voorrangsregel op basis van de contingenten (in Lop vastgelegd op 70% NGOK en 30% GOK).

Vanaf maandag 13 mei 2019 zullen alle nieuwe inschrijvingen voor de instapdagen van schooljaar 2019-2020 (kinderen van geboortejaar 2017) worden toegelaten in volgorde van aanmelding, voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.

Om misverstanden te vermijden: inschrijvingen starten dus voor iedereen op zaterdag 27 april 2018 om 9u!!

Samenvatting voorrangsperiodes

Broers en zussen
Kinderen personeel

Van maandag 25/03/2019 tot
en met woensdag 5/04/2019

GOK (30%)
NGOK (70%)

Van vrijdag 27/04/2019
tot en met vrijdag
10/05/2019

Vrij

Vanaf dinsdag 13/05/2019