INSCHRIJVINGEN


Hoe schrijf ik mijn kind in?
Elk kind is welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen. Een school leer je kennen door op bezoek te gaan en te kijken en voelen wat er leeft. Rekening houdend met de huidige coronamaatregelingen voorzien we dit schooljaar volgende aangepaste mogelijkheden:
• Een korte digitale blik achter de schermen krijg je door op onze website het filmpje ‘Neem een kijkje in onze school’ te bekijken. Je vindt dit door te klikken op ‘omdat persoonlijk ontmoeten nu even niet kan, stellen we ons hier graag digitaal voor’.

• Daarnaast is onze Pitgids een waardevolle bron van informatie. Hierin beschrijven we onze visie en onze dagdagelijkse accenten. Je vindt deze terug onder ‘Praktisch. Een antwoord op je concrete vragen’ en dan het symbool ‘documenten’ selecteren.

• Je kan ook proberen contact op te nemen met één van onze ouders. Ik kan me voorstellen dat zij met veel plezier hun ervaringen met onze school willen delen.

• Wenst u graag vrijblijvend een korte rondleiding (30’) na de schooluren en in een heel beperkte groep (maximum 4 personen) dan kunt u hiervoor een afspraak maken via coordinator@freinetschooldepit.be. Een lijst met mogelijke data zal u teruggemaild worden.

Zodra je als ouder een school gevonden hebt waar je je goed bij voelt, is het belangrijk dat je kind op tijd ingeschreven wordt. Want om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen aanbieden, geldt in onze klassen een maximumcapaciteit en kunnen onze klasjes dus snel vol zitten.

In onze school beperken wij het aantal kleuters tot 22 per geboortejaar. In de lagere school zitten 22 leerlingen in een klas. Zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is, kunnen wij nieuwe leerlingen inschrijven, in volgorde van aanmelding. Wanneer de klasjes vol zitten moeten wij een inschrijvingsstop instellen.

Wanneer mag je kleuter voor het eerst naar school?
Kleuters mogen vanaf tweeënhalf jaar naar de kleuterschool. Om een rustige instap en een optimaal onthaal van de kleuters te kunnen garanderen, heeft de wetgever vaste instapdagen vastgelegd.

Er zijn zeven instapmomenten voorzien waarop kleuters, ouder dan tweeënhalf jaar en jonger dan drie jaar, toegelaten worden:

• De eerste schooldag na de zomervakantie

• De eerste schooldag na de herfstvakantie

• De eerste schooldag na de kerstvakantie

• 1 februari

• De eerste schooldag na de krokusvakantie

• De eerste schooldag na de paasvakantie

• De eerste maandag na het Hemelvaartweekend

Nadat je kleuter tweeënhalf jaar geworden is, kan hij of zij dus instappen op de eerstvolgende instapdag. Samen met de andere basisscholen uit onze Scholengroep hebben wij een website ontwikkeld waar je op basis van de geboortedatum van je kind kan berekenen wanneer je kind echt naar school kan. Je kan hiervoor terecht op www.adite.be/instappen

De inschrijving praktisch
Kinderen van geboortejaar 2019 (en vanzelfsprekend ook 2018, 2017,2016,2015,2014,….) zullen dit schooljaar 2020-2021 ingeschreven worden.

Bij de inschrijving zullen we je vragen naar een officieel document waarmee je je kind kan identificeren. Wij vragen je daarom de Kids-ID van je kind of een document van gezinssamenstelling mee te brengen bij de inschrijving. Dat document kan je verkrijgen op het gemeentehuis.

Uiteraard verwachten we dat ouders akkoord gaan met de afspraken in deze schoolgids, met het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school. Pas na de verklaring dat je hiermee akkoord gaat, is de inschrijving definitief. Dit akkoord wordt jaarlijks hernieuwd bij het begin van het schooljaar. Wanneer je kind eenmaal is ingeschreven, blijft de inschrijving geldig voor alle leerjaren in de basisschool.

Afspraken voor het schooljaar 2021-2022

Van maandag 1 maart 2021 9u tot en met zondag 14 maart 2021 om 16uhebben de ouders waarvan reeds kinderen in onze school zijn ingeschreven voorrang om hun andere kinderen (broers en zussen en kinderen van dezelfde leefentiteit) aan te melden voor inschrijving in de loop van het volgende schooljaar. Ook de kinderen van personeel hebben voorrang om hun kinderen aan te melden voor inschrijving in de loop van het volgende schooljaar.

Van woensdag 17 maart 2021 9u tot en met dinsdag 2 april 2021 om 16u geldt de voorrangsregel op basis van de indicator en niet-indicatorleerling (in lop vastgelegd op 70% NGOK en 30% GOK).

Van woensdag 31 maart 2021 om 09.00u tot en met vrijdag 2 april 2021 om 16.00u geldt de opvisperiode* voor uitgestelde inschrijvingen.

(* Opvisperiode = de periode waarbinnen enkel leerlingen kunnen worden ingeschreven die geweigerd werden tijdens de voorafgaande voorrangsperiode. Scholen nemen zelf contact op met de geweigerde leerlingen)

Vanaf maandag 20 april 2021 9u zullen alle nieuwe inschrijvingen voor de instapdagen van schooljaar 2021-2022 worden toegelaten in volgorde van aanmelding, voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.

OOm misverstanden te vermijden: inschrijvingen starten dus voor iedereen woensdag 17 maart 2021 online om 9u!!

Samenvatting voorrangsperiodes

Broers en zussen / kinderen personeel

01/03/2021 – 14/03/2021

GOK (30%) NGOK (70%)

17/03/2021 – 30/03/2021

Uitgestelde inschrijvingen

31/03/2021 – 02/04/2021

Vrij

Vanaf 20/04/2021