update coronavirus

Beste Pitters,

De Belgische regering heeft gisteravond beslist de lessen vanaf maandag 16 maart 2020 en voorlopig tot 3 april 2020 te schorsen. Alle lessen in de scholen van scholengroep Adite zullen tijdens deze worden opgeschort.

Wat betekent dit nu concreet?

Alle onze scholen zullen noodopvang voorzien voor kinderen die normaal bij de opa en oma terecht zouden komen, kinderen van ouders die in de zorg werken of een beroep uitoefenen dat de openbare orde aanbelangt en zij voor wie de ouders gewoonweg geen opvang kunnen voorzien. Dat de maatregel pas na het weekend van kracht gaat, geeft iedereen de tijd om een oplossing uit te werken.
We vragen met aandrang om enkel een beroep te doen op de noodopvang indien u geen andere oplossing heeft. Laat grootouders de kinderen niet opvangen: zij vormen de voornaamste risicogroep voor het coronavirus.

Voor leerlingen die gebruik maken van de noodopvang zijn er geen warme maaltijden voorzien en is dus het meegeven van een lunchpakket nodig.
De school zal in de mate van het mogelijke leerstof en oefeningen voorzien die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken.

Daarom zal uw kind straks al alle werk- en handboeken meenemen naar huis. De school voorziet hiervoor extra draagzakjes waar nodig. In de loop van de volgende weken zal alle communicatie via Smartschool verlopen. We willen iedereen vragen elke dag de berichten te lezen.

Onderaan  vindt u richtlijnen om het te bespreken met uw zoon/dochter.

Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en mag u ook nog in de loop van de dag een verdere communicatie verwachten over de verdere praktische uitwerking. Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Gert Van Passel
algemeen directeur

 

 

1. ANTWOORD EERLIJK OP VRAGEN

HET IS NIET ERG ALS JE NIET (METEEN) KAN ANTWOORDEN, KAATS VRAGEN TERUG MET VRAGEN EN PEIL NAAR GEVOELENS EN BEHOEFTEN

“Waarom denk je dat de scholen moeten sluiten?”

“Wat weet je er zelf al over?”

“Laten we er samen eens iets over opzoeken”

“Van wie heb je erover gehoord?”

“Wat denk je dat het coronavirus is is?“

“Wat vind je ervan?

“Hoe voel je je daarbij?”

Adem in voor je antwoordt, denk even na. Let op welke boodschap je meegeeft in woorden en lichaamstaal.

OPENLIJK SPREKEN MET ALS DOEL EEN REALISTISCH BEELD

– Schorsing van de lessen

“Kinderen kunnen het virus ook krijgen, maar zijn daar vaker niet heel ziek van. Ze zijn wel besmettelijk voor anderen. Scholen worden door de ministers gesloten omdat we zo kunnen zorgen dat kinderen andere mensen (oudere of zieke mensen) niet besmetten met het virus. We zorgen dus zo voor elkaar.”

– Aard van de ziekte/het virus, symptomen

“Je kan ervan hoesten, koorts krijgen of moeilijker kunnen ademen, alsof je net fel gesport hebt. Omdat het een nieuwe ziekte is, zoeken dokters nog naar goede medicijnen.”

“Het virus verspreidt zich door de lucht.”

– Preventieve maatregelen/voorkomen van het virus

“Je handen wassen, thuis blijven als je ziek bent en niezen en hoesten in je elleboog zijn goede maatregelen om het virus minder snel te laten verspreiden”

“Zullen we samen onze handen eens écht goed wassen?”

ACHTERHAAL DE VRAAG ACHTER DE VRAAG

– Wat zijn verbale signalen die je kind geeft?

Let op uitspraken die je kind doet. Welke dingen die je kind zegt kunnen er gewoon zijn, welke vragen om verduidelijking, nuancering of bijsturing?

– Wat zijn non-verbale signalen die je kind geeft?

Veranderend gedrag / psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn) verraden misschien dat er wat meer speelt.

– Wat is de behoefte van het kind?

Betreft het een zuiver informatieve behoefte (geef die info) of is het een vraag gedreven door angst op zoek naar geruststelling (wees present)?

– Erken gevoelens en behoeften

Niet: “Je hoeft niet bang te zijn”.

Wel: “Ik zie dat je bang bent. Zullen we samen op zoek gaan naar wat je precies over het virus wil weten?”

2. SELECTEER DE INFO DIE JE GEEFT

HOU REKENING MET DE LEEFTIJD EN BLIJF BIJ DE FEITEN

“Corona is een besmettelijk virus waar mensen heel ziek van kunnen worden. Dan zorgen dokters goed voor hen.”

“De scholen sluiten tot aan de paasvakantie zodat kinderen minder snel ziek worden en het virus niet kunnen doorgeven aan oude of zwakke mensen.”

“Mondmaskers zijn niet nodig, handen vaak wassen en papieren zakdoekjes gebruiken zijn wél een goed idee.”

– Tieners zijn vatbaar voor geruchten, complot- en doofpottheorieën. Bestrijd met juiste informatie en doorverwijzing naar officiële kanalen.

– Goed idee om een jeugdjournaal zoals Karrewiet samen te bekijken (alles wordt op kindermaat uitgelegd). Geen nood om aan jonge kinderen beelden te tonen vanop de intensieve zorgen.

PAS JE COMMUNICATIE AAN AAN DE COMMUNICATIE VAN DE OVERHEID EN EXPERTS (EEN EPIDEMIE VERLOOPT IN FASEN)

3. STEL JE KIND (EN JEZELF) GERUST

MINIMALISEER NIET, RELATIVEER WEL

“Niet iedereen die hoest, heeft het virus.”

“Het feit dat de scholen sluiten, is een goede maatregel die hopelijk snel effect zal hebben op het aantal besmettingen.”

VERTEL GEEN DINGEN DIE EEN KIND BANGER MAKEN, DIE IMPACT IS GROTER OP DE KINDONTWIKKELING DAN HET VIRUS-RISICO

Sta model, kinderen kijken op naar ouders

FOCUS OOK OP POSITIEF, TREK HET EVENTUELE SCHEVE BEELD DAT ZE HEBBEN RECHT

“Het coronavirus is besmettelijker dan griep, maar voor zieke mensen wordt in ons land goed gezorgd en gelukkig zijn er heel wat slimme mensen op zoek naar oplossingen.”