Belangrijke richtlijnen Coronavirus

 Beste Pitters,

 

Scholengroep Adite neemt verdere maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn erop gericht situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en externen zoveel mogelijk uit de scholen te weren. Onze scholen zullen zich daarom beperken tot hun kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Concreet wordt voor al onze scholen het volgende beslist:

  • De infoavonden en opendeurdagen worden uitgesteld tot na de paasvakantie.
  • Alle uitstappen worden tot na de paasvakantie uitgesteld of geannuleerd.
  • De binnen-en buitenlandse reizen worden geannuleerd of uitgesteld tot na de paasvakantie. De scholen zijn momenteel in overleg met de reisorganisaties om de mogelijkheden te bekijken. U wordt hierover verder ingelicht door de school zodra er meer duidelijkheid is.
  • Het oudercontact wordt afgeschaft. Waar nodig zullen ouders opgebeld worden door de leerkracht. Mocht u zelf vragen hebben voor de leerkracht, dan kunt u vragen om opgebeld te worden.
  • De socio-culturele activiteiten zoals eetdagen, kienavond, boekenbeurs,… worden geannuleerd of uitgesteld.
  • Om te vermijden dat er teveel mensen samenkomen in één lokaal vragen we u de kinderen af te zetten aan de schoolpoort of de klasdeur en onmiddellijk weer te vertrekken. Samenkomen in de klas of speelplaats kan voorlopig niet meer. Wil u de leerkracht graag spreken, dan maakt u best een afspraak.
  • Externe professionals zoals stagiairs, ondersteuners, logopedisten, … blijven welkom op school. Voor hen gelden dezelfde hygiënische en preventieve maatregelen als voor ons eigen personeel.
  • Andere externe bezoekers worden uit de scholen geweerd.

Iedereen blijft op school waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en we blijven de preventieve maatregelen toepassen. Grootouders behoren tot de risicogroep. Daarom adviseren we te vermijden dat zij kinderen naar school en opvang brengen.

Deze maatregelen gelden al zeker tot aan de paasvakantie. Mocht er in tussentijd nieuwe maatregelen door de overheid worden opgelegd, dan verneemt u het ook via deze weg.

Met vriendelijke groeten

Gert Van Passel
Algemeen directeur