Nieuwe gezichten

Beste Pitters,

We geven jullie graag mee wie er sinds de Paasvakantie nieuw is op onze school:

  • Met veel blijdschap verwelkomen we Ilse (jongste kleuters) terug in ons team. Na haar zwangerschapsverlof  stond ze te popelen om terug aan de slag te gaan met jullie kapoenen.
  • Zowel Annelies (1ste lj) als Maureen (2de lj) zijn in zwangerschapsverlof gegaan waardoor er een paar nieuwe gezichten zijn bijgekomen:
    • Klas Annelies wordt in goede banen geleid door Isolde (werd al na de Kerstvakantie voorgesteld).
    • Klas Maureen laat zich gedurende de komende 4 weken begeleiden door Evelien en Kyala. Daarna zal Daphne de klas voor haar rekening nemen tot de terugkomst van Maureen.
    • Kyala heten we van harte welkom in ons team. Zij zal haar talenten inzetten om de volledige eerste graad mee te ondersteunen
  • In de zorg versterken we Judith met Anne. Anne is naast ergotherapeut, ook al jaren zorgcoördinator in een Daltonschool. Haar expertise kunnen we zeker gebruiken bij de kleuters en de eerste graad. Zoals al eerder gemeld blijft Judith het aanspreekpunt van de zorg voor heel de school.

Anne: zorg kleuters en eerste graad

 

Kyala: ondersteuning eerste graad