klimaatmars

Beste Pitters,

 

Al sinds de opstart van de Pit proberen we bewust om te gaan met het milieu. Ons aanbod van biologische dranken, fruit en koeken, onze biologische tuinwerking, ons afvalbeleid, het afdrukken op milieuvriendelijk papier, ons beleid ivm brooddozen, de aankoop van fietsen om uitstappen te doen en heel recent onze deelname aan operatie proper,… Vanuit deze laatste actie maakt elke maand één klas de omliggende straten helemaal proper.

Vanuit de tweede graad ontstond een paar weken geleden het idee om mee te doen met de klimaatmars in Brussel. Na rondvraag bij ouders werd dit omwille van veiligheidsredenen in de frigo geplaatst. Een alternatief werd voorgesteld om in Diest een dergelijke actie te doen. Toen een paar dagen later een 15-tal jongeren van verschillende scholen in Diest hun stem lieten horen om een klimaatmars in Diest te organiseren, zijn we mee op deze kar gesprongen. We polsden in de klassen naar de interesse en overwogen de zin en onzin van een milieubewuste actie. Het resultaat is dat morgen vanaf de derde kleuterklas er eerst een tocht richting de kaai wordt afgelegd waarbij al het afval opgeruimd wordt. Om 10u wandelen we onder politiebegeleiding mee in het uitgestippelde parcours. Sommige klassen (afhankelijk van de leeftijd) zullen vroegtijdig stoppen en teruggaan naar onze school.

We willen graag benadrukken dat we dit geenszins als een politieke actie zien of als een afzetten tegen de huidige regering. Wel willen we onze kinderen blijvend bewust maken van ons aandeel in het milieu en hoe we samen de wereld beter kunnen maken.

Vanzelfsprekend hebben we alle begrip voor kinderen die niet willen of mogen meelopen omwille van uiteenlopende redenen. Zij zullen goed opgevangen worden op school. Het volstaat de leerkracht op de hoogte te brengen. Bedankt!

Ook zijn jullie van harte welkom om mee te wandelen met ons. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde….

Voor vragen of bedenkingen mag je steeds bellen op 0494680968.

 

Het parcours staat op de gemeentelijke website.