Oudste kleuterklassen: van graadklas naar jaarklas.

Beste Pitters,

In schooljaar 2016-2017 zijn we in de lagere school overgestapt van graadklassen naar jaarklassen. Nu, enkele jaren later, plukken we de vruchten van onze overstap en zien we de vele voordelen van dit systeem.

Vanaf schooljaar 2019-2020 willen we dit ook toepassen in onze oudste kleuterklassen. We creëren jaarklassen die twee jaar door dezelfde leerkracht begeleid worden. Voor de jongste kleuters behouden we de graadklassen.

Concreet:

 • schooljaar 2019-2020:
  • klas An= tweede kleuterklas
  • klas Lieselot= derde kleuterklas
 • schooljaar 2020-2021:
  • klas An= derde kleuterklas (dezelfde kinderen als vorig jaar)
  • klas Lieselot= tweede kleuterklas
 • ….

Waarom denken we dat jaarklassen onze werking versterken?

Afgelopen jaren merkten we wel op dat in het eerste leerjaar er heel hard gewerkt moest worden aan het creëren van een hechte groep. Reden hiervoor is dat de kinderen van beide oudste kleuterklassen samengebracht worden in één klas. We probeerden dit euvel te verhelpen door de kinderen van beide derde kleuterklassen al een heleboel groepsactiviteiten samen te laten doen. Helaas gaf ook dit niet het gewenste resultaat.

Door in jaarklassen te werken vanaf de tweede kleuterklas starten we dit groepsproces veel eerder en creëren we een hechte groep waarin kinderen leren samenleven en werken.

Een klas met twee leeftijden samen, creëert 8 ‘sporen’ (= ons 4 sporenonderwijs) van waaruit gewerkt moet worden. Een bijna onmogelijke opdracht

Wij geloven (en in de lager school bewijst zich dat ook) dat jaarklassen meer ruimte geven voor differentiatie en het inspelen op wat kinderen zelf willen leren. We zetten als school al jaren in op een goede differentiatie en proberen zoveel mogelijk elk kind te laten groeien en openbloeien.

We willen werken met jaarklassen in een loopsysteem. Concreet betekent dit dat leerlingen twee jaar bij dezelfde leerkracht blijven zitten. De leerlingen hebben twee schooljaren de tijd om de leerstof van een graad te verwerven. Het werken met een jaarklas geeft de leerkracht ruimte om te differentiëren en het tempo van de groep te volgen.